Junior OWD

Junior Open Water Diver (Scuba Diver) muszą mieć ukończone 10 lat przed przystąpieniem do kursu. Nadanie stopnia nurkowego uzależnione jest od kompetencji studenta oraz tego do jakiego stopnia kursant jest w stanie zrozumieć zasady nurkowania. Kursanci muszą wykazać się opanowaniem wiedzy podczas quizów oraz egzaminu końcowego zgodnie ze standardami kursu Open Water Diver.

Certyfikat Junior Open Water Diver pozwala na nurkowanie w towarzystwie certyfikowanego pełnoletniego nurka. Junior Scuba Diver może nurkować tylko pod nadzorem Divemastera PADI, Asystenta Instruktora PADIlub Instruktora PADI, więc wymóg, aby nurkowanie odbywało sie z pełnoletnią osobą jest w tym przypadku automatycznie spełniany. Pełnoletniość określona jest jako ukończenie 18 lat, chyba, że lokalne prawo stanowi inaczej. Zalecane jest aby pełnoletni członek rodziny Juniora również uczestniczył w kursie.

Wyjątkiem są osoby w wielu od 10-11 lat. Osoby w tym wieku, muszą nurkować pod opieką rodzica, opiekuna,Divemastera lub Instruktora PADI (a nie tylko osoby dorosłej), do chwili ukończenia 12 lat. Maksymalna głębokość nurkowań to 12m.

Nurkowie ze stopniem Junior Open Water Diver oraz Junior Scuba Diver mogą uzyskać stopień Open Water Diver lub Scuba Diver po ukończeniu 15 roku życia, bez żadnych dodatkowych wymagań. Jeżeli od momentu uzyskania certyfikatu do osiągnięcia wieku 15 lat upłynął więcej niż 1 rok, polecane jest ukończenie przez nurka programu Powtórka z nurkowania (Scuba Review).

Loading...