Divemaster

 

Wymagania:

  • Ukończone 18 lat
  • posiadanie certyfikatów OWD, AOWD, Rescue Diver lub równoważnych z innych organizacji
  • Zalogowanych co najmniej 20 nurkowań, do certyfikacji zalogowanych minimum 60 nurkowań
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
  • Ukończony kurs EFR lub równorzędny w okresie krótszym niż 2 lata wstecz

Zawartość kursu:

  • Teoria nurkowania
  • Ocena umiejętności nurkowych i pływackich
  • Praktyka przy kursach podstawowych
Loading...